Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân oktober 2018

Beste nieuwsbrieflezer,

Op 26 september 2018 nam Retze van der Honing afscheid na tien jaar voor GrienLinks in de Staten te hebben gezeten. Zowel in 2011 als in 2015 (na elke periode van vier jaar) door zijn collega’s verkozen tot beste debater. Een oude rot in het vak met een groot hart. En met een niet aflatende inzet voor een groene en linkse samenleving. Hij gaat verder als raadslid in Heerenveen voor GroenLinks.

Hij ontving van zijn fractie en zijn collega’s uit de Staten een heuse glossy: de RETZE.

Lokaal, provinciaal, landeljk, alles kan.

Ondersteuning voor de mienskip

“De mienskip is er niet voor ons, maar de overheid is er voor de mienskip. En de mienskip heeft ondersteuning nodig. Vooral voor vrijwilligers”, betoogde GrienLinks fractievoorzitter Jan Atze Nicolai tijdens zijn eerste debat in de Provinciale Statenvergadering op 26 september 2018. Hij diende daarom onder meer een amendement van de PvdA mee in voor het inhoudelijk en financieel borgen van ondersteuning van Doarpswurk.Verder lezen

Stevige inzet nodig voor een echt groene samenleving

De donuteconomie van Kate Raworth
“Er is een stevige inzet nodig om daadwerkelijk de omslag te maken naar een groene samenleving. In de omgevingsvisie geven we aan welke kant we uitwillen met Fryslân. Dit is onze kans om die omslag concreet in te zetten. Daarom moet in de omgevingsvisie het primaat bij de ecologie liggen, bij het herstel van de biodiversiteit, en niet bij de economie.” Dit zei net geinstalleerd GrienLinks Statenlid Jan Atze Nicolai op 26 september 2018 bij het bespreken van het zogenaamde ‘koersdocument’ voor de (ontwerp)omgevingsvisie.
Verder lezen

Jan Atze Nicolai geinstalleerd als Statenlid


Op 26 september 2018 werd in dezelfde vergadering afscheid genomen van Retze van der Honing en werd Jan Atze Nicolai als nieuw GrienLinks Statenlid geïnstalleerd. Jan Atze was voorheen wethouder en raadslid voor GroenLinks in Leeuwarden.

Hij werd van harte gefeliciteerd en moest vervolgens gelijk zwaar aan de bak met een belangrijk onderwerp: de omgevingsvisie. In deze visie staat wat we willen met Friesland richting 2050. Het gaat dan om natuur, water, landbouw, verkeer en vervoer, cultuur, wonen en bedrijvigheid bij elkaar.

Afscheid Retze van der Honing na tien jaar Staten

Op 26 september 2018 nam Retze van der Honing afscheid van de Provinciale Staten. Hij heeft tien jaar in de Staten voor GrienLinks gezeten. Zowel in 2011 als in 2015 (na elke periode van vier jaar) door zijn collega’s verkozen tot beste debater. Een oude rot in het vak met een groot hart. En met een niet aflatende inzet voor een groene en linkse samenleving. Hij gaat verder als raadslid in Heerenveen voor GroenLinks.

Als afscheidscadeau bood zijn fractie hem namens zijn collega-Statenleden een eenmalige uitgave van het blad ‘Retze’ aan. Retze is liefhebber van glossy’s :-).

De glossy zien? Afscheidsspeech lezen? Verder lezen