Nieuwsbrief januari 2019

Beste nieuwsbrieflezer,

Deze nieuwsbrief gaat over de politieke activiteiten van de GrienLinks Statenfractie in Fryslân. Elke maand schrijven we over welke voorstellen we hebben gedaan en waarom we ergens voor of tegen hebben gestemd. Reacties zijn van harte welkom. Je kunt ook op onze website kijken.

De campagne voor de verkiezingen op 20 maart voor de Provinciale Staten is begonnen! Wil je ook meedoen? Je kunt je aanmelden bij Jildou Visser, onze campagneleider.

Partijen hijsen zelf regenboogvlag voor het Provinciehuis

Op woensdag 9 januari 2019 hesen Jan Atze Nicolai (fractievoorzitter GrienLinks) en Matthijs Sikkes – van den Berg (lijstrekker GrienLinks), samen met partijleden van D66, SP, PvdA, PvdD en Steatelid Schukking, de regenboogvlag alsnog voor het provinciehuis! Zij deden dit om een tegengeluid te laten horen op de Nashvilleverklaring. “De noodzaak om van Fryslân ook een regenboogprovincie te maken is nu nog groter”, zei Jan Atze Nicolai. Hij riep op om de petitie, ‘Maak van Fryslân een regenboogprovincie’, te ondertekenen.

Verder lezen

GroenLinks op lokaal, provinciaal en landelijk niveau in verzet tegen de zandwinning in het IJsselmeer

Jan Atze Nicolai (fractievoorzitter GrienLinks) stelde op 23 januari vragen in de Staten over de zorgvuldigheid van de provincie bij de afweging van de natuurbelangen bij het verlenen van de vergunning aan het bedrijf dat zand wil winnen in het IJsselmeer, een Natura-2000 gebied. Hij wil dat de provincie de goedkeuring voor de Wet Natuurbescherming voor de zandwinning intrekt. Ook in de gemeente De Fryske Marren (DFM) en in de Tweede Kamer stelde GroenLinks vragen aan hun colleges en de minister hierover.

Verder lezen

Maximaal 1,5 graad opwarming als uitgangspunt voor beleid

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) maakte vorige week duidelijk dat we de klimaatdoelen voor 2020 niet gaan halen. Fractievoorzitter Jan Atze Nicolai vindt dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen: “Er is geen tijd te verliezen, want we zitten al op ongeveer één graad. Doen we te weinig, dan halen we de doelstelling van anderhalve graad niet en leggen we de rekening neer bij onze kinderen.” Daarom diende hij een motie mee in om het beleid van de provincie af te stemmen op de een temperatuurstijging van maximaal anderhalve graad.

Verder lezen

CO2-vrije en sociaal verantwoorde treinen in Fryslân

De Staten willen vanaf 2025 geen treinen meer in Fryslân die CO2 uitstoten. Maar met welke techniek? In de Provinciale Statenvergadering van woensdag 23 januari 2019 is gekozen voor batterijtreinen met snelladen. Ook GrienLinks fractievoorzitter Jan Atze Nicolai was positief. Wel stelde hij voorwaarden aan de batterijen: “Wij willen dat de productie, naast circulair en duurzaam, ook sociaal verantwoord is. Dus geen kinderarbeid!” Gelukkig vonden meer partijen dit belangrijk: zijn motie werd in grote meerderheid aangenomen.

Verder lezen

Opnieuw oproep tegen gaswinning onder Waddenzee

“Laten we duidelijk zijn: wij vinden dat onze bodem met rust moet worden gelaten. We willen geen gaswinning in Fryslân. Uiteraard ook niet onder een prachtig gebied als de Waddenzee, vol unieke natuur”, aldus GrienLinks fractievoorzitter Jan Atze Nicolai in de Provinciale Statenvergadering van 23 januari 2019. Hij diende een motie mee in om er opnieuw bij de minister op aan te dringen geen gaswinningen toe te staan onder de Waddenzee.

Verder lezen

GL en PvdD pleiten voor netjes opruimen van door burgers verzamelde containerafval

Op dinsdag 15 januari 2019 hebben GrienLinks en de PvdD vragen aan Gedeputeerde Staten gesteld over het opruimen van het verzamelde afval van de containerramp in de Waddenzee. Jan Atze Nicolai (fractievoorzitter GrienLinks): “Zoveel burgers hebben zich ingezet voor het opruimen van het containerafval, nu is de overheid aan zet om dat afval verder netjes te verwerken.”

Verder lezen

GrienLinks Statenfractie 058-2925805 058-2925805 www.grienlinks.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *