Contact

De partij

GrienLinks,
Postbus 20120,
8900 HM Leeuwarden.
grienlinks@fryslan.nl

Secretariaat

Telefoon: 0582925805
Fax: 0582925562

Het bestuur

Gerda Koopman (voorzitter)

koopman.gerda@gmail.com
Telefoon: 0613699881

Douwe Hoekstra (penningmeester)

hoekstra.dj93@gmail.com
Telefoon: 0618981679

Joop van der Heide (bestuursondersteuner)

heidetjes@ziggo.nl
Telefoon: 0610324873

Fractie provinciale staten

Jan Atze Nicolai (Fractievoorzitter )

grienlinks@fryslan.frl

Sanne van Wees (Fractiemedewerker)

Werkt maandag en woensdag op het Provinciehuis. Telefoon: 0582925805
Dinsdag en donderdagochtend thuis
grienlinks@fryslan.nl of wees@fryslan.nl

Arjette de Vroet (Fractiemedewerker)

Werkt dinsdag en woensdag op het provinciehuis. Telefoon: 0582925805
grienlinks@fryslan.nl of a.devroet@fryslan.nl

Webmasters

Contact: postmaster@grienlinks.nl
Kees Boomsma
Peter Luxen