Nieuwsbrief januari 2019

Beste nieuwsbrieflezer,

Deze nieuwsbrief gaat over de politieke activiteiten van de GrienLinks Statenfractie in Fryslân. Elke maand schrijven we over welke voorstellen we hebben gedaan en waarom we ergens voor of tegen hebben gestemd. Reacties zijn van harte welkom. Je kunt ook op onze website kijken.

De campagne voor de verkiezingen op 20 maart voor de Provinciale Staten is begonnen! Wil je ook meedoen? Je kunt je aanmelden bij Jildou Visser, onze campagneleider.

Herstel natuur rond Polderhoofdkanaal in plaats van procederen

Statenleden Jan Atze Nicolai (GrienLinks) en Rinie van der Zanden (Partij voor de Dieren) zijn verontwaardigd over het voornemen van de provincie om in beroep te gaan tegen het vonnis van de rechtbank rond het Polderhoofdkanaal. De rechtbank oordeelde op 18 oktober 2018 dat de provincie meer moet doen om de natuurcompensatie bij het kanaal goed te laten verlopen. De fracties hebben schriftelijke vragen gesteld over waarom de natuur nog steeds niet voldoende is gecompenseerd en waarom de provincie het oordeel van de rechtbank niet volgt.Verder lezen

Nieuwsbrief GrienLinks Statenfractie Fryslân november 2018

Beste nieuwsbrieflezer,

Op 24 november 2018 bent u als lid van harte welkom op de ledenvergadering over de provinciale verkiezingen van maart 2019. Zie hiernaast voor de locatie en de tijd. De definitieve uitnodiging van het bestuur komt rond 10 november in uw mailbox.

De provincie neemt besluiten die grote impact hebben op je leefomgeving, zoals over water, natuur, milieu, wegen, fietspaden, bebouwing, wind- en zonne-energie, landbouw, maar ook over taal, cultuur, leefbaarheid, ondersteuning van vrijwilligers in dorpen, zorg, antidiscriminatie en sociale samenhang in de provincie.

In deze nieuwsbrief leest u over de acties van de GrienLinks Statenfractie over een paar van die onderwerpen in de afgelopen weken.
We kunnen als GroenLinks het verschil maken. Er is op dit moment geen linkse en groene meerderheid in de Staten. Die is wél hard nodig! Doet u mee? Kom naar de ledenvergadering om te kijken hoe dat kan.
#tijdvoorverandering

Lokaal, provinciaal, landeljk, alles kan.

Dit is een test site!

Ik ben hier aan het werk, links werken hier niet, nog niet alle CSS is klaar, plaatjes ontbreken nog, etc.

Zoals ik in mijn email schreef, voor nu neem ik de infoblokken van de oude sidegbar over, maar dat kan er zo weer uitgeschoven worden (widgets in weergave).

Eerstvolgende wat ik ga bewerken is de ruimte onder het logo.

Maak van Fryslân een regenboogprovincie – teken de petitie

Vandaag, op Coming Out Day, wordt door alle provincies de regenboogvlag gevoerd, behalve door de provincie Fryslân. Ook zijn in de vorige periode de provinciale subsidies voor het COC en Tumba stopgezet. Als gevolg daarvan kunnen er minder (seksuele) diversiteitslessen op scholen worden gegeven. En dat in een tijd waarin discriminatie en uitsluiting weer toenemen. GrienLinks vindt dit onacceptabel en heeft daarom het initiatief genomen om samen met de statenfracties van de PvdA, D66, Partij voor de Dieren en SP een petitie te starten. Met het ondertekenen van de petitie steun je de oproep om van Fryslân een regenboogprovincie te maken.

Teken hier de petitie
Verder lezen